• Rozkaz L5/2015

  kolkaZ-16

  Przeczytaj rozkaz L5/2015 z biwaku zimowego w Sokółce

  Związek Harcerstwa Polskiego

  Chorągiew Białostocka

  Biwak zimowy 8SDS „Szemkel” i
  4 SDHiZ „Azurian”

  Sokółka, 06.02.2015 r.

  Rozkaz L.5/2015

   

   

  1. 1.      Zwolnienia i mianowania

  1.1.1            Zwalniam z funkcji komendanta biwaku zimowego w Sokółce pwd. Piotra Fiedorczuka

  1.1.2            Zwalniam z funkcji zastępcy komendanta biwaku zimowego pwd. Paulinę Borowik

  1.1.3            Zwalniam z funkcji zastępcy komendanta do spraw programowych pionu zuchowego i harcerskiego Adama Gwoździeja

  1.1.4            Zwalniam z funkcji oboźnego biwaku zimowego dh. Piotra Zembrowskiego

  1.1.5            Zwalniam z funkcji kwatermistrza biwaku zimowego dh. Macieja Siemionko

  1.1.6            Zwalniam z funkcji drużynowej 1 ChDH „Solum” na biwaku zimowym dh. Klaudię Kazimierczuk

  1.1.7            Zwalniam z funkcji drużynowego 4 BDH „Jodły” im. gen. Władysława Eugeniusza Sikorskiego na biwaku zimowym
  pwd Jakuba Wilczyńskiego

  1.1.8            Zwalniam z funkcji drużynowej 8 BGZ „Tęczowa Kraina” na biwaku zimowym pwd Katarzynę Kostecką

  1.1.9            Zwalniam z funkcji drużynowego 40 BDSh „Pożoga” na biwaku zimowym dh. Barbarę Chojnowską

  1.1.10        Zwalniam z funkcji drużynowej 45 BDH „Cado” na biwaku zimowym dh. Justynę Makowską

  1.1.11         Zwalniam z funkcji drużynowego 84 BDL „Awangarda” na biwaku zimowym dh. Macieja Siemionko

  1.1.12         Zwalniam z funkcji drużynowej 140 BGZ „Kumate żabki” na biwaku zimowym dh. Karolinę Kunikowską

   

  1. 2.   Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

  Podaję do wiadomości protokół z posiedzenia Szczepowej Komisji Stopni i sprawności:

  2.1    Otwarcie prób na stopnie i sprawności

  2.1.1            Otwieram próbę na stopień samarytanki dh. Julii Bajko

  2.1.2           Otwieram próbę na stopień ćwika dh. Krzysztofowi Polakowi

  2.1.3           Otwieram próbę na stopień ćwika dh. Gabrielowi Chomiczewskiemu

  2.1.4           Otwieram próbę na stopień harcerki orlej dh. Agacie Głowackiej

  2.1.5           Otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy dh. Monice Bieciuk

  2.2    Zamknięcie prób i przyznanie stopni i sprawności
  2.2.1           Zamykam próbę na stopień samarytanki dh. Emilii Ostrowskiej z wynikiem pozytywnym.

  2.2.2           Zamykam próbę na stopień harcerki orlej dh. Monice Bieciuk z wynikiem pozytywnym.

  2.2.3           Zamykam próbę na naramiennik wędrowniczy pwd. Paulinie Borowik z wynikiem pozytywnym.

   

  Czuwaj!
  komendant biwaku zimowego

  pwd.  Piotr Fiedorczuk