• Moje przemyślenia

  kolkaZ-38

   

   

  Jednym z obowiązków instruktora ZHP jest znajomość tekstów harcerskich. Tekstami z którymi ja się zapoznałam były „Harcerki i Harcerze Starsi. Zarys metodyki.”, „Skauting dla chłopców” oraz „Wilk, który nigdy nie śpi”. Zachęcam do ich przeczytania i zapoznania się z moimi przemyśleniami na temat tych lektur.

   

  „Harcerki i Harcerze Starsi. Zarys Metodyki”

   

  Jest to konieczna lektura dla każdego drużynowego lub drużynowej drużyny starszoharcerskiej. Dla mnie osobiście było to podsumowanie zdobytej przeze mnie na kursach wiedzy poszerzone o rozwinięcia oraz jeszcze więcej informacji w poszczególnych kategoriach. Jest to książka krótka, co sprawia że trudno znaleźć usprawiedliwienie dla jej unikania. Wszystko wytłumaczone jest bardzo jasno i konkretnie, od motywu poszukiwania do konkretnych instrumentów metodycznych i elementów metody harcerskiej. Myślę że w mojej pracy jako drużynowa po tej lekturze będę starała się wykorzystać zdobytą wiedzę i szerzyć ją w moim środowisku. Jak już wspomniałam książkę zdecydowanie polecam każdemu drużynowemu, jak i przybocznemu drużyny starszoharcerskiej, który gotów jest pogodzić się z faktem że wie dużo mniej o swojej metodyce niż mu się wydaje i że wiele może poprawić w działaniach i systemie pracy swojej jednostki.

   

  „Skauting dla chłopców”

   

  „Skauting dla chłopców” to już 111-letnia książka autorstwa Roberta Baden-Powella, która spowodowała utworzenie jednego z najbardziej licznych ruchów na świecie. Myślę, że ciekawie opisane są realia świata, w którym ta książka się ukazała, i które bardzo motywowały jej napisanie. Książka jest napisana przystępnie dla większość czytelników, zawiera liczne obrazki, jej rozdziały są krótkie i treściwe. Bardzo podoba mi się to że w książce są właściwie części kierowane do harcerzy ale także oddzielnie, pisane kursywą, do ich instruktorów. Robert Baden-Powell udowadnia nam że jest niezwykle doświadczonym żołnierzem a także świetnym wychowawcą i nauczycielem, można by nawet nazwać go pedagogiem. Książka zawiera wiele przydatnych wskazówek uwag i instrukcji dotyczących survivalu, pionierki, tropienia i obserwacji, pierwszej pomocy a nawet wychowania, które mogłyby okazać się pomocne nie tylko dla skauta ale także innego młodego człowieka. Skauting dla chłopców można nazwać Biblią każdego skauta, przy czym należy pamiętać jak dawno była napisana i nie traktować jako ofensywne niektórych zwrotów i terminów. Książka ta była jednak pisana w innych czasach w których nastawienie do wielu aspektów życia było inne, i nie można z tego powodu umniejszać osiągnięć i wartości książki.

   

  „Wilk, który nigdy nie śpi”

   

  “Wilk, który nigdy nie śpi” Waltera Hansena to biografia Roberta Baden-Powella, przedstawiająca niełatwe i ciekawe przygody lorda i generała, które doprowadziły do utworzenia ruchu skautowego na całym świecie. Jest to pozycja istotna dla każdego harcerza, szczególnie instruktora, który pragnie działać świadomie i według rzeczywistych założeń człowieka, który całe swoje życie dążył do spełnienia swojego marzenia.

  Pozycja ta jest bardzo przystępnym sposobem poznania historii bohatera, co można zarówno uznać za cechę pozytywną jak I negatywną. Prosty język I nieskomplikowana analiza psychologiczna postaci sprawia że biografia zostanie zrozumiana nawet przez najmłodszych harcerzy i czytelników, natomiast może także być niesatysfakcjonująca dla niektórych starszych odbiorców, pragnących poznać bohatera bliżej i z bardziej dojrzałej perspektywy.

  Choć książka nadrabia swoje wady ciekawym sposobem przedstawiania historii postaci, rzadkim z resztą dla wielu innych biografii, to pewną wade bardzo trudno pominąć. Książka wydaje się wręcz przepełniona pochwałami bohatera rzadko przedstawiając jego negatywne cechy. Oczywiście nie podważam jego autorytetu ani nie umniejszam jego osiągnięć godnych podziwu, ale jak wiadomo nikt nie jest perfekcyjny i przedstawienie tylko jednej strony medalu może sprawić że postać wydaje się mniej ludzka i mniej rzeczywista  co (po raz kolejny) może utrudnić dojrzałemu czytelnikowi przybliżenie pełnego obrazu niezwykłej postaci.

  Podsumowując, książka jest interesującym, przystępnym i ciekawym przedstawieniem postaci zdecydowanie najważniejszej dla każdego skauta na świecie działającego zgodnie z ideami, które uznajemy za fundamenty tego ruchu wychowawczego, i chociaż nie jest bez wad byłabym w stanie polecić ją każdemu harcerzowi, młodszemu czy starszemu.

  Czuwaj!
  Victoria Tyminski