Kadra

krzyzW kadrę 8 SDS wchodzą osoby przeszkolone w:
udzielaniu pierwszej pomocy (ratownicy ZHP, instruktor HSR, ratownicy medyczni),
działające w Ochotniczej Straży Pożarnej Białystok,
mające patent strzelecki,
osoby uprawiające turystykę,
regularnie trenujące sporty zespołowe
i zajmujące się działalnością kulturalną.
Szczep realizuje specjalność lotniczą, pożarniczą, obronną, wodną oraz ratowniczą.

W skład 8 SDS „Szemkel” wchodzą:

 • 1 Choroszczańska Gromada Obronna „Skarby Ziemi”
 • 8 Białostocka Gromada Zuchowa „Tęczowa Kraina”
 • 88 Białostocka Gromada Zuchowa „Pingwinie Stópki”
 • 1 Choroszczańska Drużyna Harcerska „Solum” im. Elżbiety Zawackiej „Zo”
 • 45 Białostocka Drużyna Harcerska „Cado” im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”
 • 40 Białostocka Drużyna Pożarnicza „Pożoga” (specjalność pożarnicza)
 • 44 Białostocka Drużyna Obronna „Beryl” (specjalność obronna)
 • 48 Białostocka Drużyna Ratownicza „Eter” (specjalność ratownicza)
 • 78 Białostocka Drużyna Starszoharcerska „Szekla” (specjalność wodna)
 • 84 Białostocka Drużyna Lotnicza „Awangarda” im. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” (specjalność lotnicza)
 • 88 Białostocka Drużyna Wędrownicza „Faber”

Najstarsza drużyna – 84 Białostocka Drużyna Lotnicza – powstała w maju 2008 roku