Kadra

krzyz

Kadrę 8 Szczepu Drużyn Specjalnościowych „Szemkel” im. Cichociemnych stanowią wychowawcy i Instruktorzy harcerscy z wieloletnim stażem. Jesteśmy przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy (ratownicy ZHP, Instruktorka Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, ratownicy medyczni). Są tu osoby mające patent strzelecki i licencje zawodnicze, uprawnienia sędziów sportowych, patenty żeglarskie, osoby uprawiające turystykę, regularnie trenujące sporty zespołowe i indywidualne, zajmujące się działalnością kulturalną, skoczkowie spadochronowi, płetwonurkowie oraz Instruktor Survivalu.

Komendę Szczepu tworzą osoby w końcowych latach studiów wyższych, a także absolwenci – instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego oraz osoby posiadające uprawnienia wychowawcy kolonijnego i kierownika wypoczynku.

Szczep realizuje specjalność lotniczą, wodną, pożarniczą, ratowniczą, puszczańską i obronną.