Jednostki 8 SDS

W skład 8 SDS „Szemkel” wchodzą:kolkaZ-53• 1 Choroszczańska Gromada Obronna „Skarby Ziemi” (specjalność obronna)
• 8 Białostocka Gromada Zuchowa „Tęczowa Kraina”
• 88 Białostocka Gromada Zuchowa „Pingwinie stópki”

kolkaZ-47• 1 Choroszczańska Drużyna Harcerska „Solum” im. Elżbiety Zawackiej „Zo”
• 18 Białostocka Drużyna Harcerska na próbie (specjalność ratownicza)
• 45 Białostocka Drużyna Harcerska „Cado” im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”

 

• 1 Choroszczańska Drużyna Starszoharcerska na próbie (specjalność puszczańska)
• 40 Białostocka Drużyna Pożarnicza „Pożoga” (specjalność pożarnicza)
• 44 Białostocka Drużyna Starszoharcerska „Beryl” (specjalność obronna)
• 48 Białostocka Drużyna Ratownicza „Eter” (specjalność ratownicza)
• 78 Białostocka Drużyna Starszoharcerska „Szekla” (specjalność wodna)
• 84 Białostocka Drużyna Lotnicza „Awangarda” im. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” (specjalność lotnicza)

kolkaZ-41

• 88 Białostocka Drużyna Wędrownicza „Faber”
• 8 Krąg Instruktorski działający przy 8 SDS
• Sekcja fotograficzno- filmowa oraz Harcerski Klub Spadochronowy.

 

 

Najstarsza drużyna – 84 Białostocka Drużyna Lotnicza – powstała w maju 2008 roku. Jako jedyna drużyna z ZHP Chorągwi Białostockiej zdobyła odznaczenie „Husarskie Skrzydła”, nadane rozkazem przez Naczelnika ZHP za wybitne wyniki w pracy lotniczej. Od 2016 roku jedna z naszych gromad, 1 ChGO „Skarby Ziemi”, jako jedyna gromada zuchowa w Polsce realizuje specjalność obronną.

Zachęcamy do zapoznawania się z działalnością jednostek i do wstępowania w nasze szeregi.
#Tworzymynajlepszych