Drużyny 8 SDS

krzyz

Kadrę 8 Szczepu Drużyn Specjalnościowych „Szemkel” im. Cichociemnych stanowią wychowawcy harcerscy z wieloletnim stażem, a także osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy (ratownicy ZHP), instruktorzy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, osoby mające patent strzelecki i licencje zawodnicze, uprawnienia sędziów sportowych, patenty żeglarskie, osoby uprawiające turystykę górską, regularnie trenujące sporty zespołowe i indywidualne, zajmujące się działalnością kulturalną, skoczkowie spadochronowi i płetwonurkowie.

Komendę Szczepu tworzą osoby w końcowych latach studiów wyższych, a także absolwenci – instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego oraz osoby posiadające uprawnienia wychowawcy kolonijnego i kierownika wypoczynku.

Szczep realizuje specjalność lotniczą, wodną, pożarniczą, ratowniczą i obronną.

W skład 8 SDS „Szemkel” wchodzą:
• 1 Choroszczańska Gromada Obronna „Skarby Ziemi” (specjalność obronna)
• 8 Białostocka Gromada Zuchowa „Tęczowa Kraina”
• 88 Białostocka Gromada Zuchowa „Pingwinie stópki”
• 1 Choroszczańska Drużyna Harcerska „Solum” im. Elżbiety Zawackiej „Zo”
• 45 Białostocka Drużyna Harcerska „Cado” im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”
• 40 Białostocka Drużyna Pożarnicza „Pożoga” (Specjalność pożarnicza)
• 44 Białostocka Drużyna Starszoharcerska „Beryl” (Specjalność obronna)
• 48 Białostocka Drużyna Ratownicza „Eter” (Specjalność ratownicza)
• 78 Białostocka Drużyna Starszoharcerska „Szekla” (Specjalność wodna)
• 84 Białostocka Drużyna Lotnicza „Awangarda” im. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” (Specjalność lotnicza)
• 88 Białostocka Drużyna Wędrownicza „Faber”
• Harcerski Klub Rakietowy (Specjalność lotnicza, modelarstwo) oraz Harcerski Klub Spadochronowy

Najstarsza drużyna – 84 Białostocka Drużyna Lotnicza – powstała w maju 2008 roku. Jako jedyna drużyna z ZHP Chorągwi Białostockiej zdobyła odznaczenie „Husarskie Skrzydła”, nadane rozkazem przez Naczelnika ZHP za wybitne wyniki w pracy lotniczej. Od 2016 roku jedna z naszych gromad, 1 ChGO „Skarby Ziemi”, jako jedyna gromada zuchowa w Polsce realizuje specjalność.

Zachęcamy do zapoznawania się z działalnością jednostek i do wstępowania w nasze szeregi.
#Tworzymynajlepszych